طیف سنج فلورسانس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی، سه راهی ممقان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه، بلوک D، طبقه اول، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مشخصات طیف سنج فلورسانس:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

نام انگلیسی :

Fluorescence Spectrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نشر فلورسانس nm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جذب و نشر فلورسانس (مایع) توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
جذب و نشر فلورسانس (جامد) توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سعیده نورشرق کارشناس ارشد -