دوربین مادون قرمز دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات دوربین مادون قرمز:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

نام انگلیسی :

Infrared Camera

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خدمات پردازش داده آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه -
آزمون تحلیل حرکت به همراه صفحه نیرو ( دو صفحه ) توسط آزمايشگاه -
آزمون تحلیل حرکت به همراه صفحه نیرو ( تک صفحه ) توسط آزمايشگاه -
آزمون تحلیل حرکت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه سادات داعی نژاد كارشناس -
زهرا رفیعی نظری كارشناس -
مینا عرب بنی اسد كارشناس -
احسان عبداللهی كارشناس -