آشکارساز سوسوزن یدور سدیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشکده فنی و مهندسی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه تحقیقاتی دزیمتری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشکده فنی و مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان پونک، خیابان امام حسن مجتبی (ع)، مجتمع آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)، دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آزمایشگاه های هسته ای.

مشخصات آشکارساز سوسوزن یدور سدیم:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

نام انگلیسی :

Sodium Iodide Scintillation Detector

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انرژی پرتو گاما ------ 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری دز پرتو گاما توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدی صالحی باروق استاديار -
سحر رجبی مقدم استاديار -
الهام حسین زاده کارشناس ارشد -