آشکارساز سوسوزن یدور سدیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشکده فنی و مهندسی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکز تحقیقات پرتو پزشکی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشکده فنی و مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان پونک، خیابان امام حسن مجتبی (ع)، مجتمع آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)، دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آزمایشگاه های هسته ای.

مشخصات آشکارساز سوسوزن یدور سدیم:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

نام انگلیسی :

Sodium Iodide Scintillation Detector

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آشکارساز سوسوزن یدور سدیم توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
الهام حسین زاده کارشناس ارشد -