سانتریفیوژ
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۳۶۳۸۰
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نشانی آزمایشگاه : خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۳/۱۵
نام انگلیسی : Centrifuge 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رسوب مواد و سلولها در اختيار قرار دادن دستگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -