سانتریفیوژ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

نشانی آزمایشگاه :

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی.پژوهشکده علوم پایه سلامت.

مشخصات سانتریفیوژ:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

نام انگلیسی :

Centrifuge 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مخلوط های جامد در مایع و مایع در مایع دور بر دقیقه ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جدا کردن ذرات از محلول بر اساس وزن مخصوص -جدا کردن دو محلول از هم تهیه فیلترای فاقد پروتئین - جدا کردن سرم و پلاسما از گلبول ها توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آذر نوریان دهکردی پژوهشيار -
الهام اسدی پژوهشيار -