ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز شرکت کیفیت آزمای جنوب

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیفیت آزمای جنوب

سازمان مربوطه :

شرکت کیفیت آزمای جنوب

نشانی آزمایشگاه :

ستان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16

مشخصات ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نام انگلیسی :

Polymerase Chain Reaction Workstation

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
محیط کار استریل جهت کار با مواد واکنش های مولکولی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
محیط کار استریل جهت کار با مواد واکنش های مولکولی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه صادقی استاديار -