دستگاه اندازه گیری گاز محیطی شرکت کیفیت آزمای جنوب

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیفیت آزمای جنوب

سازمان مربوطه :

شرکت کیفیت آزمای جنوب

نشانی آزمایشگاه :

ستان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16

مشخصات دستگاه اندازه گیری گاز محیطی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نام انگلیسی :

Environmental Gas Meter

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
گازهای آلاینده محیط (هوای پاک) ppm 0.00
گازهای آلاینده محیط (هوای پاک) - CO ppm 0.00
گازهای آلاینده محیط (هوای پاک) - NOx ppm 0.00
گازهای آلاینده محیط (هوای پاک) - SO2 ppm 0.00
گازهای آلاینده محیط (هوای پاک) - O3 ppm 0.00
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گازهای آلاینده محیط (هوای پاک) - گازهای (CO-NOx-SO2-O3( توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
پارسا مکی زاده كارشناس ۰۷۶ - ۳۳۳۳۱۲۹۰
علی زاهدی دهویی تكنسين ۲۱- ۳۳۳۵۲۴۲۰ - ۰۷۶داخلی ۶
شاهین حیدری كارشناس -