سلول انتقال نیمه خشک  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

نشانی آزمایشگاه :

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی.پژوهشکده علوم پایه سلامت.

مشخصات سلول انتقال نیمه خشک :

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

نام انگلیسی :

Semi-Dry Transfer Cell

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بلات پروتئین یا DNA Amper -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بلات پروتئین یا DNA توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
الهام اسدی پژوهشيار -