دستگاه سنجش تعادل حرکتی در موش آزمایشگاهی (روتارود) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نشانی آزمایشگاه :

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی.پژوهشکده علوم پایه سلامت.

مشخصات دستگاه سنجش تعادل حرکتی در موش آزمایشگاهی (روتارود):

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

نام انگلیسی :

Rotarod

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دور min 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی اثر دارو بر هماهنگی حرکتی در موش آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
الهام اسدی پژوهشيار -
آذر نوریان دهکردی پژوهشيار -