دستگاه ماز بعلاوه ای شکل مرتفع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نشانی آزمایشگاه :

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی.پژوهشکده علوم پایه سلامت.

مشخصات دستگاه ماز بعلاوه ای شکل مرتفع:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

نام انگلیسی :

Elevated Plus Maze

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تست اضطراب و حافظه min شمارش تعداد دفعات ورود حیوان به بازوی باز
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی سطح اضطراب موش صحرایی و سوری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آذر نوریان دهکردی پژوهشيار -
الهام اسدی پژوهشيار -