دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

نام انگلیسی :

Pin on Disc Wear Tester

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون سایش چرخشی و خوردگی سایشی توسط آزمايشگاه -
آزمون سایش پین روی دیسک توسط آزمايشگاه -
آزمون های سایش خشک و تر و خوردگی سایشی فلزات، آلیاژها و پوشش ها در معرض محلول خورنده توسط آزمايشگاه -
آزمون سایش و ضریب اصطکاک ترکیبی (خطی و دورانی) توسط آزمايشگاه -
آزمون سایش و تایین میزان اصطکاک توسط آزمايشگاه -
آزمون تعیین مقاومت سایشی رنگ و پوشش ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
داود نجفی كارشناس -