میکروسکوپ نوری دانشگاه خلیج فارس - پژوهشکده خلیج فارس

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه زیست فناوری و محیط زیست پژوهشکده خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس

سازمان مربوطه :

دانشگاه خلیج فارس - پژوهشکده خلیج فارس

نشانی آزمایشگاه :

استان بوشهر، شهر بوشهر، بولوار شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات میکروسکوپ نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

نام انگلیسی :

Optical Microscope

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده ذرات ریز و سایر نمونه های میکروسکوپی µm 40
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکس برداری از نمونه های میکروسکوپی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
تصویر برداری از نمونه های زنده توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سکینه آویژگان کارشناس ارشد -