نمونه بردار گراب ون وین دانشگاه خلیج فارس - پژوهشکده خلیج فارس

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه زیست فناوری و محیط زیست پژوهشکده خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس

سازمان مربوطه :

دانشگاه خلیج فارس - پژوهشکده خلیج فارس

نشانی آزمایشگاه :

استان بوشهر، شهر بوشهر، بولوار شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات نمونه بردار گراب ون وین:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

نام انگلیسی :

Van Veen Grab sampler

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رسوب cm^-2 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نمونه برداری از رسوبات دریایی در اختيار قرار دادن دستگاه ۴,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی فخری دکتری -