دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر دانشگاه خلیج فارس - پژوهشکده خلیج فارس

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه زیست فناوری و محیط زیست پژوهشکده خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس

سازمان مربوطه :

دانشگاه خلیج فارس - پژوهشکده خلیج فارس

نشانی آزمایشگاه :

استان بوشهر، شهر بوشهر، بولوار شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

نام انگلیسی :

Double Water Distiller

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خالص سازی آب معمولی بصورت دوبار تقطیر PH 7
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب دوبار تقطیر توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ قبل از درخواست هماهنگی بمنظور زمانبر بودن کار دستگاه انجام شود.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سکینه آویژگان کارشناس ارشد -