سانتریفیوژ سرعت بالا دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111

مشخصات سانتریفیوژ سرعت بالا:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

نام انگلیسی :

High Speed Centrifuge

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
قابلیت تفکیک اجزا مختلف محلول، تفکیک کردن مایعات با دانسیته متفاوت دور بر دقیقه ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
قابلیت تفکیک اجزا مختلف محلول، تفکیک کردن مایعات با دانسیته متفاوت در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
صبیحه سلیمانیان زاد دانشيار ۰۳۱۱۳۹۱۳۳۹۲