دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز شرکت شاخه زیتون لیان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت شاخه زیتون لیان

سازمان مربوطه :

شرکت شاخه زیتون لیان

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 8 جاده بوشهر، شیراز، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

مشخصات دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

نام انگلیسی :

Polymerase Chain Reaction

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تراریختگی-تقلبات غذایی-بیماریهای ویروسی ng .000
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تراریختگی-تقلبات غذایی-شناسایی بیماریهای ویروسی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احسان توسل پور کارشناس ارشد -
پریسا مزیری کارشناس ارشد -