دستگاه سختی سنج عمومی دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه سختی سنج عمومی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

نام انگلیسی :

Universal Hardness Tester

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سختی فلزات N/mm2 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سختی سنجی به روش برینل توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
سختی سنجی به روش ویکرز توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
سختی سنجی به روش راکول توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهزاد مسلمی ابیانه کارشناس ارشد -