دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

نام انگلیسی :

DC/RF Magnetron Sputter Coater

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لایه‌نازک nm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه نشانی Mo,Cu,ZnO,Al-ZnO,ITO توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سجاد قربانی کارشناس ارشد -