دستگاه پتانسیواستات، گالوانواستات و تحلیلگر امپدانس دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات دستگاه پتانسیواستات، گالوانواستات و تحلیلگر امپدانس:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

نام انگلیسی :

Potentiostat, Galvanostat & Impedance Analyzer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خواص الکتروشیمیایی ترکیبات ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات با پتانسیوگالوناستات توسط آزمايشگاه -
آزمون‌ طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی جهت باتری سکه ای یون لیتیومی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سیده یاسمن شجری پور جابری كارشناس -