آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۶۱-۳۶۵۲۲۴۳۶
سازمان مربوطه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
نشانی آزمایشگاه : خوزستان، اهواز، ملاثانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، آزمایشگاه مرکزی
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تولید آب فوق خالص سانتيمتر مكعب 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب فوق خالص توسط آزمايشگاه ۲۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه دیرکوند كارشناس -