دستگاه آب مقطرگیر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

آزمایشگاه مربوطه :

پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نشانی آزمایشگاه :

بابل، خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - پژوهشکده فناوری نانو - کد پستی: 71167-47148

مشخصات دستگاه آب مقطرگیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

نام انگلیسی :

Water Distiller

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آب مقطر تولیدی سانتيمتر مكعب 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب مقطر توسط آزمايشگاه ۲۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ماریه نازک تبار كارشناس ۰۱۱۱-۳۲۲۰۳۴۲