دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری  دانشگاه بوعلی سینا - مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد دانشگاه بوعلی سینا

سازمان مربوطه :

دانشگاه بوعلی سینا - مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد

نشانی آزمایشگاه :

همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، بلوار شهید سلیمانی، میدان شهید دکتر فخری زاده، دانشکده فنی و مهندسی، مرکز تصویربرداری الکترونی و آنالیز مواد، کد پستی: 651754161

مشخصات دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری :

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

نام انگلیسی :

Transmission Electron Microscope 

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز کمی و کیفی از داخل نمونه nm nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکس برداری از نمونه توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم خانی نور کارشناس ارشد ۳۴۲۲۶۰۶۳