دستگاه دما و رطوبت سنج پژوهشگاه نیرو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرجع سیم و کابل پژوهشگاه نیرو

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه نیرو

نشانی آزمایشگاه :

شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان - پژوهشگاه نیرو - آزمایشگاه سیم و کابل

مشخصات دستگاه دما و رطوبت سنج:

نام انگلیسی :

Thermo Hygrometer

خاصیت قابل اندازه گیری :

اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری رطوبت محیط درصد 0.1%
اندازه گیری دمای محیط درجه سانتیگراد 0.1°C
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری دما و رطوبت محیط توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهنام علم‌دوست كارشناس ۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۰۰ داخلی ۴۷۰۴
عباس فیضی‌نیا كارشناس ۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۰۰ داخلی ۴۷۰۴