آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۶۶۹۶۸۸۵۶ - ۶۶۱۱۲۱۶۸
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران - بخش پایلوت
نشانی آزمایشگاه : خ کارگر جنوبی- میدان پاستور- خ پاستور- انستیتو پاستور- بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آب مقطر و دیونیزه ------ 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دیونیزه کردن آب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محسن چیانی كارشناس ۶۴۱۱۲۸۳۳