دستگاه آب دیونیزه ساز انستیتو پاستور ایران - پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران - پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی

نشانی آزمایشگاه :

خ کارگر جنوبی- میدان پاستور- خ پاستور- انستیتو پاستور- بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی

مشخصات دستگاه آب دیونیزه ساز:

نام انگلیسی :

Deionized Water Maker

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آب مقطر و دیونیزه ------ 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دیونیزه کردن آب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محسن چیانی كارشناس ۶۴۱۱۲۸۳۳