دستگاه شکل دهنده سوزن مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

سازمان مربوطه :

مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

نشانی آزمایشگاه :

تهران، سعادت آباد، خیابان 24 متری فرهنگ، کوچه دوم شرقی، پلاک 9

مشخصات دستگاه شکل دهنده سوزن:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

نام انگلیسی :

Microforge

زمینه های کاربردی

بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
.... ------ .....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت نیدل میکرواینجکشن توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۳:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۱۳:۰۰ ۱۷:۰۰ -