دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گاز شرکت خدمات فنی مهندسی پترومخزن کاو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه خدمات فنی و مهندسی شرکت خدمات فنی مهندسی پترومخزن کاو

سازمان مربوطه :

شرکت خدمات فنی مهندسی پترومخزن کاو

نشانی آزمایشگاه :

تهران، جاده قدیم تهران (بزرگراه فتح)، سه راه شهریار، نرسیده به سعیدآباد، شهرک صنعتی گلگون، خیابان اول غربی- پلاک 41

مشخصات دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گاز:

نام انگلیسی :

Gas Permeability Tester

زمینه های کاربردی

مهندسي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

پایا و غیر پایا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نفوذپذیری نسبی درصد وزنی 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری نفوذپذیری نسبی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱:۰۰ ۰۰:۰۰ -
یکشنبه ۱:۰۰ ۰۰:۰۰ -
سه شنبه ۱:۰۰ ۰۰:۰۰ -
دوشنبه ۱:۰۰ ۰۰:۰۰ -
چهارشنبه ۱:۰۰ ۰۰:۰۰ -
پنج شنبه ۱:۰۰ ۰۰:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سینا باسلی زاده - -