کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  شرکت خدمات فنی مهندسی پترومخزن کاو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه خدمات فنی و مهندسی شرکت خدمات فنی مهندسی پترومخزن کاو

سازمان مربوطه :

شرکت خدمات فنی مهندسی پترومخزن کاو

نشانی آزمایشگاه :

تهران، جاده قدیم تهران (بزرگراه فتح)، سه راه شهریار، نرسیده به سعیدآباد، شهرک صنعتی گلگون، خیابان اول غربی- پلاک 41

مشخصات کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی :

نام انگلیسی :

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 

زمینه های کاربردی

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اجزا ترکیب گازی درصد 0.001
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سینا باسلی زاده - -