میکروسکوپ نوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور

نشانی آزمایشگاه :

یزد، کیلومتر 100 جاده یزد بافق، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور

مشخصات میکروسکوپ نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

نام انگلیسی :

Optical Microscope

خاصیت قابل اندازه گیری :

اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي