دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

نشانی آزمایشگاه :

تهران- امیر آباد شمالی- جنب پردیس فنی – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

مشخصات دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

نام انگلیسی :

Real Time Polymerase Chain Reaction

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
واکنش زنجیره‌ای پلیمراز هم‌زمان ------ خوب
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
واکنش زنجیره‌ای پلیمراز هم‌زمان در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ تمامی روزهای اداری