خشک کن انجمادی دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

نشانی آزمایشگاه :

تهران- امیر آباد شمالی- جنب پردیس فنی – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

مشخصات خشک کن انجمادی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

نام انگلیسی :

Freeze Dryer 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خشک کن سرمایشی درجه سانتیگراد خوب
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک کن سرمایشی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۱۴ - -
چهارشنبه - ۱۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
معصومه تیموری کارشناس ارشد -