میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۲۱-۴۶۸۴۱۱۲۱
سازمان مربوطه : بنیاد علوم کاربردی رازی
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، ورودی سرخه حصار، خیابان فرنان، پلاک 27
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۰۰۰۰/۰۰/۰۰
نام انگلیسی : Field Emission Scanning Electron Microscope
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویر و آنالیز nm nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
حضوری و غیر حضوری توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۲۰:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۲۰:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۲۰:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۲۰:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۲۰:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهنام رحمانی كارشناس ۰۲۱-۴۹۷۳۲ داخلی ۱۱۵