سانتریفیوژ
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۴۱۳۴۳۲۷۵۷۲-۰۴۱۳۱۴۵۲۰۹۶
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) - دانشکده کشاورزی
نشانی آزمایشگاه : استان آذربایجان شرقی، تبریز، کیلومتر 35 جاده تبریز-مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
نام انگلیسی : Centrifuge 
زمینه های کاربردی : بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رسوب گیری با فالکون باحداکثر دور 6000 در اختيار قرار دادن دستگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مونا بردبار كارشناس -