سانتریفیوژ دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

سازمان مربوطه :

دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز ، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی

مشخصات سانتریفیوژ:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

نام انگلیسی :

Centrifuge 

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

محدودیت های دستگاه :

فقدان هد لوله های 50

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پزوهشی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۰:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۰:۰۰ -