طیف سنج جذب اتمی دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

سازمان مربوطه :

دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز ، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی

مشخصات طیف سنج جذب اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

نام انگلیسی :

Atomic Absorption Spectrometer

زمینه های کاربردی

پزشكي , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

محدودیت های دستگاه :

لامپهای کمیاب و گران. قطعات کمیاب و گران.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عناصر فلزی ppm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پژوهشی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -