دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشگاه سیستان و بلوچستان

سازمان مربوطه :

دانشگاه سیستان و بلوچستان

نشانی آزمایشگاه :

سیستان و بلوچستان - زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - مجموعه آزمایشگاهی پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه

مشخصات دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی:

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی ریزساختار توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدی خزاعی كارشناس -