میکروسکوپ روبشی لیزری هم‌کانون (کانفوکال) انستیتو پاستور ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خ 12 فروردین،انستیتوپاستور ایران،آزمایشگاه مرکزی

مشخصات میکروسکوپ روبشی لیزری هم‌کانون (کانفوکال):

نام انگلیسی :

Confocal Laser Scanning Microscope 

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

بدلیل نداشتن انکوباتور امکان عکس برداری از سلول زنده وجود ندارد

توضیحات :

در صورت وجود بودجه انکوباتور تهیه خواهد شد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصاویر برداری ميكرون تا چند نانو نانومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -