دستگاه توالی یاب انستیتو پاستور ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خ 12 فروردین،انستیتوپاستور ایران،آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه توالی یاب:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

نام انگلیسی :

Sequencer

زمینه های کاربردی

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , بيولوژيك , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین توالی DNA bp( واحد بازی) در حد یک نوکلئوتید
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین توالی DNA توسط آزمايشگاه -
فراگمنت آنالایزیز توسط آزمايشگاه -
آنالیز تریزومی ها توسط آزمايشگاه -
MLPA توسط آزمايشگاه -
MSI توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محسن چیانی دکتری ۶۴۱۱۲۸۳۳
فریده نیکنام کارشناس ارشد ۶۴۱۱۲۱۸۸