طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  دانشگاه رازی کرمانشاه

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه

سازمان مربوطه :

دانشگاه رازی کرمانشاه

نشانی آزمایشگاه :

استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

نام انگلیسی :

Fourier Transform Infrared Spectrometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیبات شیمیایی nm .
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تشخیص گروههای عاملی ترکیبات شیمیایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۰ -