میکروسکوپ استریو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری

نشانی آزمایشگاه :

استان کهکیلویه و بویراحمد، شهرستان یاسوج، دشتروم، کیلومتر 26 جاده یاسوج گچساران، صندوق پستی 358 – 75914

مشخصات میکروسکوپ استریو:

نام انگلیسی :

Stereo Microscope 

زمینه های کاربردی

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

توضیحات :

بدینوسیله مدل دستگاه تصحیح می گردد: استریو میکروسکوپ- MIcros-اتریشی م

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه میلیمتر میلیمتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بزرگنمایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ کل روزهای اداری
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محسن محمدپور كارشناس -