طیف سنج نوری دانشگاه لرستان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

سازمان مربوطه :

دانشگاه لرستان

نشانی آزمایشگاه :

کیلو متر 5 جاده خرم آباد، تهران ، کد پستی 465

مشخصات طیف سنج نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

نام انگلیسی :

Spectrophotometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرا بنفش موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ل

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب و طول موج Absorbance 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جذب و طول موج مواد آلی در ناحیه مریی فرابنفش توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -