آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه اندازه‌گیری باقیمانده سموم
  • عضو آزمایشی
  • تلفن : ۰۲۱۲۲۴۰۳۰۱۲-۱۶
سازمان مربوطه : موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشانی آزمایشگاه : تهران،ولنجک،خیابان یمنبالاتر از چهارراه مقدس اردبیلی، پلاک 1- مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمایشگاه µS/cm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب دیونیزه با کیفیت بالا توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -