دستگاه آزمون انعقاد شرکت آرین فن آزما

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آرین فن آزما

سازمان مربوطه :

شرکت آرین فن آزما

نشانی آزمایشگاه :

استان تهران. شهر تهران.بلوار کشاورز. نبش جمالزاده شمالی. ساختمان شماره 414. واحد 3

مشخصات دستگاه آزمون انعقاد:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

نام انگلیسی :

Jar Test

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعین میزان منعقده کننده در فرایند نصفیه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ با هماهنگی قبلی
جمعه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ با هماهنگی قبلی
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
پرستو احمدپور كارشناس -