آب سنج شیر
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه ترمیم در سیستم عصبی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۲۱۸۲۸۸۴۵۲۸
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی
نشانی آزمایشگاه : تهران،جلال آل احمد،دانشگاه تربیت مدرس ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Cryostar
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برش گیری از نمونه های بافتی منجمد توسط آزمايشگاه -