دستگاه اندازه گیری دانسیته شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه های شعبه تهران شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

سازمان مربوطه :

شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

نشانی آزمایشگاه :

تهران، انتهای خانی آبادنو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان،‌ ،‌ میدان مرکزی میوه و تره بار، فاز 1، ساختمان مدیریت مرکزی، آزمایشگاه مرجعان خاتم

مشخصات دستگاه اندازه گیری دانسیته:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

نام انگلیسی :

Density Meter

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي