دماسنج دیجیتال شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ های شعبه بندر امام خمینی (ره) شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

سازمان مربوطه :

شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

نشانی آزمایشگاه :

بندرامام خمینی- مجتمع بندری- جنب ساختمان اداری حفاظت وایمنی دریانوردی- ساختماناداری انبار ترانزیت16 - آزمایشگاه مرجعان خاتم

مشخصات دماسنج دیجیتال:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

نام انگلیسی :

Digital Thermometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي