دما و رطوبت سنج شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ های شعبه بندر امام خمینی (ره) شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

سازمان مربوطه :

شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

نشانی آزمایشگاه :

بندرامام خمینی- مجتمع بندری- جنب ساختمان اداری حفاظت وایمنی دریانوردی- ساختماناداری انبار ترانزیت16 - آزمایشگاه مرجعان خاتم

مشخصات دما و رطوبت سنج:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

نام انگلیسی :

Thermo-Hygrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي