دستگاه دما و رطوبت سنج شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه بندر امام

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شعبه بندر امام شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

سازمان مربوطه :

شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه بندر امام

نشانی آزمایشگاه :

بندرامام خمینی- مجتمع بندری- جنب ساختمان اداری حفاظت وایمنی دریانوردی- ساختماناداری انبار ترانزیت16 - آزمایشگاه مرجعان خاتم

مشخصات دستگاه دما و رطوبت سنج:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

نام انگلیسی :

Thermo Hygrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي