طیف سنج نوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) - دانشکده علوم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ ها دانشکده علوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) - دانشکده علوم

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی- تبریز کیلومتر 35 جاده مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مشخصات طیف سنج نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

نام انگلیسی :

Spectrophotometer

زمینه های کاربردی

علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
حذب در طول موج های مریی و فرابنفش A-1 2
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نمنه های مختلف توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۲:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نادر چاپارزاده دانشيار -